השליחות שלנו

הקמה

בשלהי שנת תשס"ח פנה הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל אל שרי התורה, מרן ראש הישיבה רבי אהרן לייב שטיינמן זצוקלל"ה, ויבדלחט"א מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א וראש ישיבת טשעבין מרן הגאון הגדול רבי יוסף משה שניאורסהון שליט"א, וביקש מהם להיכנס בעובי הקורה ולפעול יחד להקמת עמותה שתעסוק בבניין הטהרה בעם ישראל, תחת הכוונתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א, באופן אחראי הנותן מענה מדויק ואיכותי לצרכי השטח, ותפעל ללא מטרות רווח.

באותם ימים הונחה התשתית לעשייה אשר אין דומה לה – הן בהיקף והן באיכות. כיום, שנים מספר לאחר הקמת "מרכז הטהרה", מקיפה העמותה פעילות ענפה חסרת תקדים בשלוש מחלקות: בנייה ושיפוץ מקוואות, פיקוח על מקוואות, ואיגוד הבלניות. רבני "מרכז הטהרה" סמכו ידיהם על המנכ"ל הרב מרדכי קרימלובסקי שליט"א, אשר ידיו רב לו בעשייה למען הרבות טהרה בישראל מזה שנים ארוכות. בתשתית הניהולית עומדת תפיסה ארגונית העושה שימוש בכלים הניהוליים המקצועיים והמתקדמים ביותר.

בכך הפך "מרכז הטהרה" מופת ודגם של ארגון המנוהל באופן מיטבי ובכלים טכנולוגיים חדשניים, ועומד תחת פיקוח הדוק של הרבנים הגאונים שליט"א בכל רכיב של עשייה.

נשיאות

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א
נשיאות
הרב סגל שליטא
מרן הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א
נשיאות
מרן הגאון רבי יוסף משה שניאורסון שליטא
מרן הגאון רבי יוסף משה שניאורסון שליט"א
נשיאות
שטיינמן
מרן הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א
נשיאות

הנהלה

Dsc 5000
הרב מרדכי קרימלובסקי
יו"ר
הרב אברהם סלונים היו
הרב אברהם סלונים
חבר וועד הנהלה
פינס
הרב עזריאל פינס
חבר וועד הנהלה
Untitled 3
הרב מרדכי פרנקל
מנהל כספים
הגאון הרב י לנדו שליטא
הרה"ג יוסף לנדו
חבר הנהלה
הרב יוסף גניחובסקי שליטא
הרה"ג יוסף גנחובסקי
חבר הנהלה
Avatar Men 01
הרב יוסף שימל
חבר הנהלה
מרכז הטהרה הינו ארגון ללא מטרות רווח הפועל למען המטרות הבאות ללא לאות: בניית מקוואות, שיפוץ מקוואות, פיקוח כשרות על המקוואות, הסברה והדרכה בנושא טהרה ומקוואות, עריכת כנסים וימי עיון להגברת המודעות למצוות הטהרה והלכותיה, תמיכה בארגונים ובמוסדות, עמותות ומועצות דתיות העוסקים בנושאי טהרה ומקוואות וכן מרכז לימוד בנושא מצוות הטהרה כולל תמיכות ומלגות

מאפיינים

מסמכים להורדה

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 11/07/2024 16:05

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 11/07/2024 16:05

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 11/07/2024 16:05

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 11/07/2024 16:05

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 11/07/2024 16:05

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 11/07/2024 16:05