גלריית מקווה אחיסמך

מקווה אחיסמך - לפני ואחרי השיפוץ

אחיסמך לפני 1 (5) מקווה אחיסמך אחרי (10)
אחיסמך לפני 1 (1) מקווה אחיסמך אחרי (12)
אחיסמך לפני 1 (2) מקווה אחיסמך אחרי (8)

גלריית
כשרות
המקוואות

מקווה טירת כרמל | השקה פברואר 2022

גלריית
אסיפות
רבנים

מקווה טירת כרמל | השקה פברואר 2022

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:00

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:00

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:00

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:00

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:00

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:00