השליחות שלנו

הקמה

בשלהי שנת תשס"ח פנה הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל אל שרי התורה, מרן ראש הישיבה רבי אהרן לייב שטיינמן זצוקלל"ה, ויבדלחט"א מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א וראש ישיבת טשעבין מרן הגאון הגדול רבי יוסף משה שניאורסון שליט"א, וביקש מהם להיכנס בעובי הקורה ולפעול יחד להקמת עמותה שתעסוק בבניין הטהרה בעם ישראל, תחת הכוונתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א, באופן אחראי הנותן מענה מדויק ואיכותי לצרכי השטח, ותפעל ללא מטרות רווח.

באותם ימים הונחה התשתית לעשייה אשר אין דומה לה – הן בהיקף והן באיכות. כיום, שנים מספר לאחר הקמת "מרכז הטהרה", מקיפה העמותה פעילות ענפה חסרת תקדים בשלוש מחלקות: בנייה ושיפוץ מקוואות, פיקוח על מקוואות, ואיגוד הבלניות. רבני "מרכז הטהרה" סמכו ידיהם על המנכ"ל הרב מרדכי קרימלובסקי שליט"א, אשר ידיו רב לו בעשייה למען הרבות טהרה בישראל מזה שנים ארוכות. בתשתית הניהולית עומדת תפיסה ארגונית העושה שימוש בכלים הניהוליים המקצועיים והמתקדמים ביותר.

בכך הפך "מרכז הטהרה" מופת ודגם של ארגון המנוהל באופן מיטבי ובכלים טכנולוגיים חדשניים, ועומד תחת פיקוח הדוק של הרבנים הגאונים שליט"א בכל רכיב של עשייה.

חזון ועקרונות

"מרכז הטהרה" פועל לאורך השנים בשיקול דעת המוכוון על ידי רבני המרכז ברמה יומיומית סדירה וקבועה. סדרי עדיפויות בבחירת פרויקטים של בנייה ושיפוץ מקוואות, נקבעים על פי צרכי השטח, ולא משיקולי פרסום, רווח, או נוחות. הנהלת המרכז וצוותי השטח נכונים וזמינים לכל קריאה של רב, וגם של איש או אישה מישראל. כלל המשאבים מוכוונים למטרת העל אשר עומדת בתמצית שאיפתם של פעילי המרכז והשותפים הרבים: לחדש ולהרבות טהרה בישראל, אשר היא יסוד ותשתית לבנין האומה בטהרתה, באופן המזמין וקורא לכל בית יהודי להשיב רוח טהרה, מתוך שמחה, נוי מצווה והרחבת לב ודעת.

שותפינו

גורמים משמעותיים מביעים אמון בלתי מסויג במערך "מרכז הטהרה", ועומדים לצד הארגון כשותפים לכל דבר, בהם:

התפתחות ועשייה - מִסְפָּרִים

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 14:13

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 14:13

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 14:13

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 14:13

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 14:13

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 14:13