איתור מקווה

מקווה צפת נוף כנרת 11

צפת נוף כנרת 11

בן הרוש רותי

זמני היום

ט״ז בכסלו ה׳תשפ״ד

29/11/2023

שקיעת החמה

17:36

צאת הכוכבים

20:16

שאלי את הרב

חיפה: 17:34 ירושלים: 17:35 בני ברק: 17:36

סגולות

הסגולה לילדים
סגולה לטהרת הבית
סגולה נפלאה ללידה קלה

תפילות

תפילה לערב חודש על הילדים
התפילה המיוחדת להשכין שלום
תפילה לערב הטבילה

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 29/11/2023 06:55

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 29/11/2023 06:55

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 29/11/2023 06:55

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 29/11/2023 06:55

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 29/11/2023 06:55

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 29/11/2023 06:55