מרכז הטהרה הינו ארגון ללא מטרות רווח הפועל למען המטרות הבאות ללא לאות: בניית מקוואות, שיפוץ מקוואות, פיקוח כשרות על המקוואות, הסברה והדרכה בנושא טהרה ומקוואות, עריכת כנסים וימי עיון להגברת המודעות למצוות הטהרה והלכותיה, תמיכה בארגונים ובמוסדות, עמותות ומועצות דתיות העוסקים בנושאי טהרה ומקוואות וכן מרכז לימוד בנושא מצוות הטהרה כולל תמיכות ומלגות

מאפיינים

מסמכים להורדה

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:27

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:27

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:27

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:27

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:27

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:27