תפקיד

מקווה

אני מעוניינת להשאיר
טיפ לבלנית

שירותי מקווה:

מאפייני מקווה:

אנשי קשר נוספים

לא נמצאו אנשי קשר

הודעות חשובות

אין עדיין הודעות

כתבי כאן….

No data was found
הוספת הודעה

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:58

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:58

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:58

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:58

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:58

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:58