מקווה אילת – ששת הימים

בקצרה

מקוה חשוב ביותר כיום יש בו בס"ה 3 חדרים באופן לא מתוכנן, הצורך לשפץ בתכנון מיטבי נחוץ ביותר כי הצפיפות וכו' יוצרת מניעה אצל נשים מלבוא למקוה, באילת יש בס"ה 2 מקוואות נורמטיבים, וב"ה יש כיום ציבור גדול בעיר שזקוק למקוה, ובנוסף ישנם תיירים דתיים ומסורתיים שפוקדים את העיר והצפיפות גדולה מה שגורם לחלקם לחשוב שיש פתרון בלטבול בים שזהו בעייתי מבחינה הילכתית כידוע בפוסקים (עובדה זו ידועה בוודאות), יש צורך דחוף וחשוב ליצור מקוה מזמין ומהודר על מנת להגדיל הטהרה כדין בעיר

גלריות

לפני הבניה

16.6%

תכנון ובניה

אישורי עירייה

יסודות

בנייה

גימורים

פתיחה לטבילה

תושבי העיר והסביבה

35,000

מס' טבילות קיים

450

מס' טבילות פוטנציאלי

700

עלות הפרויקט

1,500,000 ₪

גוייס עד כה

0 ₪

מימון רשויות

300,000 ₪

חסר לנו עוד

1,200,000 ₪

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:22

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:22

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:22

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:22

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:22

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 03:22