מקווה חדרה

בקצרה

גלריות

לפני הבניה

16.6%

תכנון ובניה

אישורי עירייה

יסודות

בנייה

גימורים

פתיחה לטבילה

תושבי העיר והסביבה

40,000

מס' טבילות קיים

1,050

מס' טבילות פוטנציאלי

1,600

עלות הפרויקט

2,440,000 ₪

גוייס עד כה

0 ₪

מימון רשויות

1,190,000 ₪

חסר לנו עוד

1,250,000 ₪

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 30/11/2023 04:06

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 30/11/2023 04:06

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 30/11/2023 04:06

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 30/11/2023 04:06

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 30/11/2023 04:06

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 30/11/2023 04:06