Whatsapp Image 2023 05 29 At 19.00.20 (1)

בקצרה

יישוב כרמית הינו יישוב חדש שהוקם לפני כ10 שנים, בשנה האחרונה רשות מקרקעי ישראל שיווקו קרקעות למעל ל500 משפחות נוספות, ועוד היד נטויה לשיווקים נוספים בשנים הקרובות, ביישוב מתגוררים משפחות מסורתיות רבות שאין להם מענה לקיום מצוות הטבילה, רב היישוב פנה לגורמים הרשמיים במועצה המקומית ובמשרד לשירותי דת לקבלת מענה וסיוע בבניית מקווה אך נענה בשלילה עקב רישום טכני במשרד השיכון של היישוב כרמית כשכונה ביישוב מיתר, ולא כיישוב נפרד, דבר שגרם לחוסר זכאות בקבלת תיקצוב לבניית מקוה, ובאין עונים פנה הרב אלינו למרכז הטהרה בתחינה לעזור בענין זה ולסייע בקידום בניית המקווה, תוך שמספר על מקרים מזעזעים של נשים שדוחות או אפי' מבטלות טבילה עקב הקושי בזמינות למקוה טהרה, ובפרט בשבתות וחגים שאין כל דרך להגיע למקווה במיתר,

תוכניות

גלריות

תהליך הבניה

66.4%

תכנון ובניה

אישורי עירייה

יסודות

בנייה

גימורים

פתיחה לטבילה

תושבי העיר והסביבה

4,000

מס' טבילות קיים

0

מס' טבילות פוטנציאלי

100

עלות הפרויקט

2,510,000 ₪

גוייס עד כה

500,000 ₪

מימון רשויות

750,000 ₪

חסר לנו עוד

1,260,000 ₪

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:47

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:47

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:47

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:47

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:47

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 10/07/2024 22:47