בקצרה

עלות הפרויקט

0.00

לפני

אחרי

צילום: שמוליק וינרייך P360

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 18:56

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 18:56

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 18:56

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 18:56

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 18:56

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 10/06/2024 18:56