מקווה נתניה משה"ב

נתניה משה''ב (3)

בקצרה

המקווה ממוקם באיזור מרכזי ביותר ובפרט כעת נבנים שם מגדלים גדולים והמקווה שם ישן מאוד ויש חדרים ממש קטנים וכן הניראות של המקווה כבר ממש לא מתאימה לאוכלסה שם וכל הקרמיקות שם כבר ישנות מאוד ואין לובי כניסה וכל הנשים יושבות בחוץ יש צורך לשפץ מחדש את המקום

תוכניות

גלריות

לפני הבניה

16.6%

תכנון ובניה

אישורי עירייה

יסודות

בנייה

גימורים

פתיחה לטבילה

תושבי העיר והסביבה

200,000

מס' טבילות קיים

60

מס' טבילות פוטנציאלי

80

עלות הפרויקט

1,200,000 ₪

גוייס עד כה

0 ₪

מימון רשויות

700,000 ₪

חסר לנו עוד

500,000 ₪

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 09/06/2024 14:11

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 09/06/2024 14:11

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 09/06/2024 14:11

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 09/06/2024 14:11

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 09/06/2024 14:11

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 09/06/2024 14:11