מקווה עכו – הכרם

20220725 123134 מרכז הטהרה מכשירים

בקצרה

תוכניות

גלריות

לפני הבניה

16.6%

תכנון ובניה

אישורי עירייה

יסודות

בנייה

גימורים

פתיחה לטבילה

תושבי העיר והסביבה

60,000

מס' טבילות קיים

450

מס' טבילות פוטנציאלי

1,000

עלות הפרויקט

1,500,000 ₪

גוייס עד כה

600,000 ₪

מימון רשויות

600,000 ₪

חסר לנו עוד

300,000 ₪

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:02

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:02

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:02

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:02

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:02

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 02:02