מקווה פעמי תש"ז

פעמי תשז עבודה (4)

בקצרה

תוכניות

גלריות

תהליך הבניה

83%

תכנון ובניה

אישורי עירייה

יסודות

בנייה

גימורים

פתיחה לטבילה

תושבי העיר והסביבה

580

מס' טבילות קיים

0.00

מס' טבילות פוטנציאלי

0.00

עלות הפרויקט

1,300,000 ₪

גוייס עד כה

400,000 ₪

מימון רשויות

900,000 ₪

חסר לנו עוד

0 ₪

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 01:16

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 01:16

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 01:16

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 01:16

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 01:16

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 23/05/2024 01:16