Img 20210426 143953

בקצרה

היישוב צפריה נמצא סמוך מאוד לשדה התעופה בן גוריון ומשרת אותו, למי שזקוק לטבילה ומיד לצאת לדרך , המקוה ישן מתוחזק אך זקוק לשיפוץ יסודי, יש בעיה הלכתית גדולה מאוד של קרמיקות שנופלות בבור הטבילה, בנוסף לסכנה הקיימת לנפילת קרמיקות בחדרי ההכנה, חדרי ההכנה קטנים מאוד ואינם מזמינים, שיפוץ המקום יוסיף הענות וכן משיכה לטהרת ישראל וישמש את כמות הטובלות מאחר והאוכלוסיה גרה בדירות יפות ומכובדות ומקוה ישנה ומוזנחת מונעת מהם ואף גורמת לדחייה להגיע למקום,

תוכניות

גלריות

לפני הבניה

66.4%

תכנון ובניה

אישורי עירייה

יסודות

בנייה

גימורים

פתיחה לטבילה

תושבי העיר והסביבה

1,035

מס' טבילות קיים

80

מס' טבילות פוטנציאלי

90

עלות הפרויקט

1,443,000 ₪

גוייס עד כה

0 ₪

מימון רשויות

492,000 ₪

חסר לנו עוד

951,000 ₪

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 20:33

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 20:33

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 20:33

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 20:33

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 20:33

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 11/06/2024 20:33