מקווה צפת – הרצל

צפת הרצל לפני (3)

בקצרה

תוכניות

גלריות

לפני הבניה

תהליך הבניה

33.2%

תכנון ובניה

אישורי עירייה

יסודות

בנייה

גימורים

פתיחה לטבילה

תושבי העיר והסביבה

38,300

מס' טבילות קיים

0.00

מס' טבילות פוטנציאלי

0.00

עלות הפרויקט

4,000,000 ₪

גוייס עד כה

0 ₪

מימון רשויות

0.00

חסר לנו עוד

4,000,000 ₪

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 12/06/2024 20:33

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 12/06/2024 20:33

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 12/06/2024 20:33

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 12/06/2024 20:33

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 12/06/2024 20:33

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 12/06/2024 20:33