מרכז הטהרה ממשיך את דרכם של הרבנים הגאונים זצ"ל ושיבדלחט"א, אשר הניחו את קווי היסוד והנחו את העומדים בראש המרכז, בנושאים של בניית מקוואות, תחזוקה, שיפוץ מקוואות ישנים, הן מבחינה הלכתית והן בהצבת הגדרות ויעדים לכלל העשייה. כיום, עומדים בנשיאות הארגון הרבנים הגאונים, אשר דרכם רחוקה מפרסומי חוצות ומכתבי זעקה, אולם בנושא חיוני זה, העומד בתשתית עם ישראל – יוצאים מגדרם לפעול ולהפעיל. מנהל "מרכז הטהרה" הרב מרדכי קרימלובסקי שליט"א, עוסק ונטוע מזה שנים בבניין טהרתן של ישראל. הרב קרימלובסקי זכה מבחרותו לקירוב מיוחד אצל רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל, ומשולחנו נטל אותה התמסרות לנושא, אותו כובד ראש לגורליותו של כל בית בישראל, וכן ידע עצום ובקיאות בפרטיו המורכבים, כפי שקיבל מגדולי הדורות.

נשיאות

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א
נשיאות
הרב סגל שליטא
מרן הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א
נשיאות
מרן הגאון רבי יוסף משה שניאורסון שליטא
מרן הגאון רבי יוסף משה שניאורסון שליט"א
נשיאות
שטיינמן
מרן הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א
נשיאות

הנהלה

Dsc 5000
הרב מרדכי קרימלובסקי
יו"ר
הרב אברהם סלונים היו
הרב אברהם סלונים
חבר וועד הנהלה
פינס
הרב עזריאל פינס
חבר וועד הנהלה
Untitled 3
הרב מרדכי פרנקל
מנהל כספים
הגאון הרב י לנדו שליטא
הרה"ג יוסף לנדו
חבר הנהלה
הרב יוסף גניחובסקי שליטא
הרה"ג יוסף גנחובסקי
חבר הנהלה
Avatar Men 01
הרב יוסף שימל
חבר הנהלה

צוותי כשרות המקוואות

Dsc 5551
הרה"ג משה יהודה שניידר
רב כשרות
Dsc 5404
הרה"ג אליהו בייפוס
רב כשרות
Dsc 5273
הרה"ג אברהם שרגא שטיגליץ
רב כשרות
Dsc 5160
הרה"ג יחיאל נוישטט
רב כשרות
הגאון ר יחיאל חיים ליברמן שליטא
הרה"ג יחיאל חיים ליברמן
רב כשרות
הגאון ר משולם קסל
הרב משולם קסל
צוות דרום
הגאון ר' שמואל כהן
הרב שמואל כהן
צוות צפון
Dsc 5061
הרב אלקנה כהנוביץ
צוות מרכז הרב נוישטאט
Dsc 5153
הרב שמואל פרוכטהנדלר
צוות מרכז הרב שניידר

מנהלי פרויקטים

הערשי כהן
הרב הערשי כהן
מנהל פרויקטים
Avatar Men 01
הרב משה שטיגליץ
מנהל פרויקטים
Avatar Men 01

איגוד הבלניות

Avatar 2
גב' בת שבע פחימה
רכזת ראשית
Avatar 2
גב' ציפורה ועקנין
רכזת
Avatar 2
גב' מלכה ליברמן
רכזת

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 22:57

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 22:57

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 22:57

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 22:57

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 22:57

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 22:57