מקוואות בבנייה / שיפוץ

סנן
בניית מקווה קודמת לכל המצוות (החפץ חיים)
במהלך השנים גדל הצורך בהקמת מקוואות חדשים בארץ ישראל, ותחזוקה ראויה של מקוואות קיימים. למרבה הצער, ביישובים רבים אין עדיין מקוואות. ביישובים אחרים, הודות לתנופת התשובה הקיימת ב"ה בארץ ישראל בשנים האחרונות, מספר המקוואות אינו מספק ביחס לביקוש ההולך וגדל. במקביל, גם המקוואות הוותיקים אשר נבנו לפני עשרות שנים, זקוקים לשיפוץ ושיקום מאסיבי, על מנת לעמוד בסטנדרטים נדרשים של כשרות, שירות ואיכות. לא אחת, פגעי הזמן אשר נתנו אותותיהם במקוואות הוותיקים, נסגרו בעקבות "צו סגירה" ואיסורי שימוש, בשל פגמים ובעיות קשות. לשם כך פועל אף הבינוי של "מרכז הטהרה", השם לנגד עיניו למטרה להקים מקוואות ברמה נאותה ומשופרת, כיאה למצווה חשובה זו. אגף הבינוי אינו מתפשר על ההידורים ההלכתיים ואיכות הבניה, בד בבד עם עמידה על סטנדרט גבוה של עיצוב וטיפוח המבנה וסביבתו. בניית מקווה העומד בתבחיני-איכות מוקפדים אלו של "מרכז הטהרה", דורשת הליכים רבים: איתור שטח מתאים, קבלת אישורי הרשויות, תכנון ופיתוח כולל, תשתיות ויישום מלא של כלל הדקדוקים והחומרות ההלכתיות שקבעו רבני המרכז. מהלכים אלו מניבים פירות. המציאות מוכיחה שבכל יישוב שבו נבנה מקווה חדש או שופץ מקווה קיים בסטנדרטים קפדניים, גדל מספר הטובלות בשיעורים ניכרים, ולעתים אף הכפיל המקווה את פעילותו. כך גדלה ומתרבה הטהרה בארץ ישראל.

עריכת פרופיל אישי

הוספה ועריכת הודעות חשובות

הוספת הודעה

שירותי המקווה

שירותי המקווה
יש לסמן
מאפייני המקווה
יש לסמן

הוספה ועריכת אנשי קשר

עריכת שעות פעילות המקווה

טופס פנייה חופשית

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 17:47

טופס בקשה לפיקוח

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 17:47

טופס בקשה לציוד מכני

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 17:47

טופס בקשה לתיקוני כשרות

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 17:47

טופס בקשה להצטיידות

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 17:47

טופס בקשה לשיפוץ מקווה

תאריך הגשת הבקשה: 22/05/2024 17:47